ຄວາມເປັນມາ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 2 ທັນວາ 2020 ທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣຸບ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນທັນ ຖະໜົນກໍາແພງເມືອງ (T4) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ມີຊື່ວ່າ: ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ (ສມງດ) ຊື່ພາສາອັງກິດ SIMUONG EXPRESS LOAN (SML) ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣຸບ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.
ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ (SML) ເປັນທຸລະກິດໃນເຄືອ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣຸບ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 10 ຕື້ກີບ ໂດຍບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ຢືນໃນອັນດັບແຖວໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດຫລາຍໆ ທຸລະກິດ ເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 90%

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

         ທ່ານເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣຸບໄດ້ເຫັນເຖີງໂອກາດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈູລະພາກ ໃນ ການປະກອບສ່ວນສົ່ງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ ເພື່ອກາຍເປັນທຸລະກິດ SME  ທຸລະກິດຂະໝາດໃຫ່ຍ ແລະ ອຸດສະຫະກຳໃນອານາຄົດ,ຈື່ງໄດ້ຕັດສີນໃຈລົງທືນໃນການສ້າງຕັ້ງ ສີເມືອງເງິນດ່ວນຂື້ນໂດຍເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍອັນ ສຳຄັນ ໃນການສ້າງຕັ້ງ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ ສັງຄົມ ແລະ ແນໃສ່ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສັງຄົມ ທີ່ບໍມີ ໂອກາດເຂົ້າເຖີງແຫຼ່ງງທຶນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນງ່າຍຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການສະໜອງເງິນກູ້ ຢືມ ແບບດ່ວນພິເສດ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ , ນີຕິບຸກຄົນ , ແລະ ຊາວຄ້າຂາຍໃນຂອບເຂດ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກນັ້ນ ຈື່ງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ  ການບໍລິການໄປສູ່ ບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ທົ່ວ ປະເທດ ເຊີ່ງມີ 4 ຜະລິດຕະພັນຫຼັກກໍ່ຄື:

  1. ເງິນກູ້ດ່ວນໄດ້ໃຈ
  2. ສີນເຊື່ອເຖົ້າແກ່ນ້ອຍ
  3. ຜະລິດຕະພັນ ຊື້ໜີ້
  4. ສິນເຊື່ອ ລົດຊ່ວຍໄດ້

ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອຮັບປະກັນ ການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ບັນດາເປົ້າໝາຍທາງຍຸດທະສາດຂອງສີເມືອງ ເງີນ ດ່ວນ ທີ່ວາງໃວ້ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ ຈື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທີມງານ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ວີຊາການ ມືອາຊີບ  ທີ່ມີຈັນຍາບັນ, ຄຸນນະທຳ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມທາງ ເສດຖະກີດ , ສັງຄົມ , ຕະຫລາດ ຈື່ງຈະສາມາດ ນຳພາ ຂະບວນເງິນ ດ່ວນນີ້ ໄປສູ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້. ຍຸດທະສາດຂອງພວກ ເຮົາຄື :

  1.  ບໍລິການໄດ້ໃຈ ແລະ ລູກຄ້າໄດ້ຮັບຄວາມພໍໃຈ ເປັນທີໜື່ງ
  2.   ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ເຂົ້າເຖິງກູ່ມເປົ້າໝາຍ ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ,
  3. ເນັ້ນລະບົບເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ .